Pályázat magyarországi állami ösztöndíjas doktori képzésre a 2014/2015. tanévre

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésében történő részvételre azon szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára, akik a 2014. évi doktori felvételi eljárásban nappali munkarendű képzésre jelentkeztek és a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján az önköltséges PhD/DLA képzésre kerültek besorolásra.

Az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánják támogatni.

Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2014. évben valamely magyarországi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű magyar állami ösztöndíjjal támogatott PhD/DLA képzésére jelentkezett, azonban a doktori felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján csak az önköltséges képzésre került besorolásra.
Azok a 2014. évi doktori felvételi eljárásban a magyarországi felsőoktatási intézmény doktori iskolájába, nappali munkarendű képzésre jelentkező, a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján az önköltséges képzésre besorolást nyert, a tanulmányaikat a 2014/2015-ös tanévben az I. évfolyamon megkezdő személyek pályázhatnak, akik:

nappali munkarendű doktori képzésre jelentkeztek és a felvételi eljárásban az önköltséges képzésre kerültek besorolásra, és
szülőföldi (szlovákiai, azaz valamely szlovákiai államilag elismert felsőoktatási intézmény részéről kiállított) felsőfokú, mesterszintű (vagy ennek megfeleltethető pl. osztatlan képzéses) diplomával rendelkeznek (de pályázhatnak azok, akik alapképzéses /bachelor vagy főiskolai szintű/ tanulmányaikat nem Szlovákiában /pl. Magyarországon/ végezték el, de mesterképzéses /master vagy kiegészítő szintű/ tanulmányaikat már valamely szlovákiai államilag elismert felsőoktatási intézményben végezték el).

Nem pályázhatnak a magyarországi letelepedési/bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
Nem pályázhatnak a Kedvezménytörvény hatálya alá nem tartozó személyek.
Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.

A pályázatok személyes benyújtásának és postai úton történő beérkezésének határideje: 2014. augusztus 18., helyi idő szerint 16.00 óra.

A pályázatokat egy példányban személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért
945 01 Révkomárom, Kossuth tér 3.
945 01 Komárno, Nám. Kossutha 3.

Pályázni a Szövetség a Közös Célokért 11 irodájában beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.huwww.balassi-intezet.hu illetve a www.szakc.sk) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

A pályázati kiírás tartalmát Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet együttműködve dolgozta ki, és a pályázatot a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

A pályázathoz szükségek Adatlap, Ponthatár, Melléklet, Teljes kiírás letölthető ITT>>>