Alapszabály-módosítás a SZAKC martosi közgyűlésén

A Szövetség a Közös Célokért társulás a II. Martosi Szabadegyetem idején tartotta meg éves közgyűlését július 12-én. A Duray Miklós vezette társulás a hatékonyabb működés érdekében módosította az alapszabályát, és tisztújítást tartott.
Pogány Erzsébet, a SZAKC igazgatója beszámolt a SZAKC tevékenységéről és gazdálkodásáról a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakban. Beszámolóját itt olvashatják el.

Balogh Gábor az Ellenőrző Bizottság tagjaként tartotta meg a beszámolóját arról, hogy a bizottság áttekintette a SZAKC működését és gazdálkodását.

Duray Miklós, a SZAKC elnöke javaslatot terjesztett elő az alapszabály módosítására. Kifejtette, az alapszabály több pontja betarthatatlan, például az, hogy a 17 tagú elnökség csak akkor határozatképes, ha mind a 17 tag jelen van, és a döntést konszenzussal hozzák meg. Továbbá a 17 tagszervezet által delegált küldöttekből álló közgyűlés csak akkor határozatképes, ha a szervezetenként delegált 3 küldöttből legalább 2 jelen van, és konszenzussal hozhatnak csak határozatot.
A módosítási javaslat értelmében a SZAKC szervei akkor határozatképesek, ha a tagok több mint fele jelen van, és többségi szavazással hoznak döntést, kivéve a tag kizárását, amihez kétharmados többség szükséges.
Duray Miklós szólt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSK) Kárpát Haza Programjáról, mely új lehetőségeket nyit a nemzetpolitikában a hálózatok építésére. A SZAKC szeretne hozzájárulni ehhez, s ezért fontos, hogy megnyílt a társulásban a tagfelvétel. „Ezek a szervezetek akkor tudnak jól összekapcsolódni, ha van közöttük egy koordináló szervezet, így leszünk képesek jó programokat megvalósítani” – hangsúlyozta Duray.

Pék László hozzászólásában ehhez kapcsolódva elmondta, hogy a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által meghirdetett programban Felvidék is kellő súllyal vegyen részt. “A programok szakmaiságát kell szem előtt tartani, s konkrétan a szórványkollégium programot emelnem ki, amely területen Felvidék és Erdély problémái csak részben hasonlóak” – hangsúlyozta Pék.

A közgyűlés javaslatot tett a tisztségviselőkre Duray Miklós elnök, az alelnökök Ladányi Lajos és Mézes Rudolf személyében. Az igazgatói poszttal továbbra is Pogány Erzsébet megbízását javasolják. A tisztségekről az első elnökségi ülés dönt majd. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak Balogh Gábort, Szetyinszky Veronikát (elnök), Baranyai Anna Ilonát választották meg.

A társulás alapító szervezeteit az Elnökségben a Csemadok – Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szervezet részéről Bárdos Gyula; a Magyar Közösség Pártját Duray Miklós képviseli; a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége képviselője Mézes Rudolf; a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségét pedig Csémi Szilárd képviseli.
További tagszervezetek képviselői az Elnökségben az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulástól Knirs Imre, a párkányi LIMES – ANAVUM Regionális Honismereti Társulástól Dániel Erzsébet, a királyhelmeci Rákóczi Baráti Körétől Pásztor István, a Zoboralja Közhasznú Társulástól Ladányi Lajos, a hidaskürti Cservenka Alapítványtól Cservenka János, a komáromi Kárpátia sport polgári társulástól Pallag György, a peredi Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületétől Pásztor Csaba, az ipolysági Palóc Társaságtól Z. Urbán Aladár, a kalondai Pro Kalondiensis Polgári Társulástól Papp Sándor, a lévai Reviczky Társulástól Wirth Jenő, a budapesti Széchenyi Társaságtól Rubovszky András, a Via Nova ICS-től Gubík László.

A jövőben valamelyik tagszervezet rendezvényével összekötve szeretnék tartani a közgyűlést és az elnökségi ülést.
Ladányi Lajos alelnök kiemelte, hogy szívesen vállalják Alsóbodokon a házigazda szerepét. „Szükség van arra, hogy a társuláson belül a tagszervezetek az egyes tagokkal is jobban megismerkedjenek, s meg tudják határozni, hogy ki milyen konkrét területen tudja a szövetség munkáját segíteni.

A közgyűlésre érkezett tagszervezetek küldöttei meglátogatták a tábort, s a baráti beszélgetések alkalmával megállapították, hogy az idei Martraszállást is sikerrel vették a Via Nova Ics tagja, mely szervezet a SZAKC egyik tagszervezete.
Az együttműködést erősítve az est folyamán a Szövetség a Közös Célokért társulás fogadást adott a Szabadegyetem szombati vendégeinek.

* * *

Fenti kép: Duray Miklós, a SZAKC elnöke, Pogány Erzsébet, a SZAKC igazgatója, Ladányi Lajos, a SZAKC alelnöke, Balogh Gábor, az Ellenőrző Bizottság tagja

2. kép: Résztvevők: Tagszervezetek küldöttei

3. kép: Résztvevők: Tagszervezetek küldöttei, SZAKC munkatársak

*

Tagszervezetek és a szervezetet képviselő tisztségviselők:

Alapító szervezetek képviselői az Elnökségben:
Csemadok – Szlovákiai Magyar Társadalmi és Kulturális Szervezet, képviselő: Bárdos Gyula
Magyar Közösség Pártja, képviselő: Duray Miklós
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, képviselő: Mézes Rudolf
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, képviselő: Jókai Tibor
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, képviselő: Csémi Szilárd

További tagszervezetek képviselői az Elnökségben:
Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás, Komárom, képviselő: Knirs Imre
LIMES – ANAVUM  Regionális Honismereti Társulás Párkány, képviselő: Dániel Erzsébet
Rákóczi Baráti Köre, Királyhelmec, képviselő: Pásztor István
Zoboralja Közhasznú Társulás, Nyitra, képviselő: Ladányi Lajos
Cservenka Alapítvány, Hidaskürt, képviselő: Cservenka János
Kárpátia sport polgári társulás, Komárom, képviselő: Pallag György
Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete, MÁNCSE, Pered, képvisel: Pásztor Csaba
Palóc Társaság, Ipolybalog, képviselő: Urbán Aladár
Pro Kalondiensis Polgári Társulás, Kalonda, képviselő: Papp Sándor
Reviczky Társulás, Léva, képviselő: Wirth Jenő
Széchenyi Társaság, Budapest, képviselő:  Rubovszky András
Via Nova ICS, Pozsony, képviselő:  Gubík László

Tisztségviselők:
Elnök: Duray Miklós
Alelnökök: Ladányi Lajos és Mézes Rudolf
Igazgató: Pogány Erzsébet
Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Balogh Gábor, Szetyinszky Veronika, Baranyai Anna Ilona
A Szövetség bejegyzett székhelye: Komárom, Kossuth tér 3 (945 01 Komárno, námestie Kossutha 3.), központi iroda: Pozsony, Május 1 tér 10-12 (Bratislava, Námestie 1. mája 10-12).