Hozzátartozói igazolvány

Magyar Hozzátartozói igazolványra jogosult a Magyar igazolvánnyal rendelkező vagy arra jogosult személlyel együtt élő házastárs és a közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermek, aki nem magyar nemzetiségű.

Az igazolvány tartalmazza

A jogosult személy
– családi és utónevét (nőknél a leánykori családi és utónevet is) a hivatalosan használt módon és magyarul is;
– születési helyének a hivatalosan használt és magyar megnevezését;
– születési idejét, nemét;
– anyja leánykori nevét a hivatalosan használt módon és magyarul is;
– arcképét, állampolgárságát;
– sajátkezű aláírását;
– az igazolvány kiadásának és érvényességének idejét, valamint az okmányszámot.

Amennyiben a kérelmező tud magyarul, akkor a Szövetség a Közös Célokért szervezet területi irodáinak munkatársai előtt elegendő:
– személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolni a személyazonosságot,
– aláírni az igazolvány iránti kérelmet és mellékelni egy igazolványképet.
A magyar nemzetiségű és a 18. életévét még be nem töltött kiskorú gyermek nevében a törvényes képviselőnek is alá kell írnia a Magyar igazolvány iránti kérelmet. A területi iroda munkatársai az igazolvány iránti kérelem átvételekor elimervényt adnak. Ön ennek alapján érdeklődhet az igazolvány elkészülésének időpontjáról.

A kérelemhez szükséges adatlapok letölthetők ITT>>>