Pedagógus és oktatói kedvezmény

AMIT A PEDAGÓGUSKEDVEZMÉNYEKRŐL ÉS AZ OKTATÓI KEDVEZMÉNYRŐL TUDNI KELL

A határon túli magyar pedagógusok és oktatók kedvezményei

A szomszédos államok közül a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató a Magyar Köztársaság területén pedagógus, illetve oktatói kedvezményekre jogosult. A kedvezményekre való jogosultságát a “Magyar igazolvány”, illetve a “Magyar hozzátartozói igazolvány” és az abba bejegyzésre kerülő kedvezmény-jogosultság együttesen igazolja.

Mi kell az igényléshez?

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek a diákkedvezményt, a pedagóguskedvezményt és az oktatói kedvezményt egységes igénylőlapon igényelhetik a kedvezmény típusának megfelelő rovatok kitöltésével és a szükséges okiratok csatolásával. Az igénylőlapot az információs irodáknál, illetve a Magyar Köztársaság külképviseleteinél lehet beszerezni s a kitöltést követően leadni.
A kedvezmények igénylésének alapvető feltétele a Magyar igazolvány vagy az arra való jogosultság megléte, mivel ezek a kedvezmények a Magyar igazolvánnyal együtt érvényesek.

A pedagóguskedvezmény igényléséhez az alábbi okiratokat kell benyújtani:
– hiánytalanul és hibátlanul kitöltött igénylőlap,
– határozott időre szóló kinevezés esetén az adott tanévre vonatkozó, határozatlan időre szóló kinevezés esetén 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás arról, hogy az igénylő pedagógus munkaviszonyban áll egy közoktatási intézménnyel,
– a pedagógiai, tanítói vagy óvodapedagógusi szakképzettségét igazoló oklevél másolata.

Az oktatói kedvezmény igényléséhez az alábbi okiratokat kell benyújtani:
– hiánytalanul és hibátlanul kitöltött igénylőlap,
– 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás arról, hogy az igénylő oktatási tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll egy felsőoktatási intézménnyel,
– a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.

Az adatlapok letölthetők ITT>>>

Mi szükséges a diák, pedagógus, vagy oktatói kedvezmények átvételéhez?
Ha saját kedvezményét veszi át, a személyazonosság igazolásához szükséges útlevél, vagy személyigazolvány, továbbá a Magyar igazolvány a kedvezmények bejegyzésére.
Diák kedvezmény átvételéhez meghatalmazott esetében, a meghatalmazott szülőnek (elég az egyik szülő) és a kedvezményre jogosult gyermeknek is alá kell írni a meghatalmazást. A meghatalmazottnak hoznia kell a gyermek Magyar igazolványát is.
Ha meghatalmazottként veszi át a pedagógus, vagy oktatói kedvezményt, akkor saját személyének igazolására szükséges útlevele, vagy személyigazolványa, valamint a meghatalmazás. A meghatalmazás lehet kézzel írott, vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatvány, melynek mindegyik rovatát ki kell tölteni és két tanúval alá kell íratni. A meghatalmazottnak hoznia kell a meghatalmazó Magyar igazolványát is.
Ha a Magyar igazolványt és a kedvezményt meghatalmazott veszi át, két meghatalmazás kiállítása szükséges.