Online tartották meg első nemzetközi találkozójukat a P2P projekt leendő kortárs segítői

2021. június 5-én tartották  első nemzetközi találkozójukat a P2P – Mozgáskorlátozott fiatalok társadalmi inklúziójának és társadalmi szerepvállalásának erősítése a kortárs segítés erejével című projekt leendő kortárs segítői és mentoraik. A nemzetközi találkozóra az egészségügyi helyzet miatt online térben a ZOOM alkalmazáson keresztül került sor. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) kísérleti projektjének célja egy olyan módszer kidolgozása, melyben egyéni és csoportos mentorálás segítésével mozgáskorlátozott fiatalok önsegítő csoportjának létrehozását támogathatják hatékonyan civil szervezetek.  

A P2P projekt keretében Magyarországon, Szlovákiában és Romániában hat, célcsoportba tartozó mozgáskorlátozott ember került bevonásra, akik részt vesznek a projekt által nyújtott egyéni és csoportos mentorálási alkalmakon és a későbbiekben a projekt keretében létrehozzák és koordinálják saját önsegítő csoportjaikatAz online mentorálási alkalmak és nemzetközi mobilitások célja a bevont kortárs segítők képességeinek, kompetenciáinak fejlesztése, melyek segítségével sikeresen koordinálják majd önsegítő csoportjaikat,  a csoportok tagjai pedig a későbbiekben  együttesen hatékonyabban képviselik  érdekeiket, közösen lépnek fel az őket ért diszkriminációval szemben. Az önsegítő csoportokon belül a csoporttagok folyamatosan támogatják egymás fejlődését, segítik egymást a nehézségek, problémák megoldásában, kudarcok feldolgozásában, megosztják információikat, tudásukat, tapasztalataikat egymással. 

A leendő kortárs segítők Magyarországról, Romániából, Szlovákiából most találkoztak először egymással és a mentorokkal. A 2021 nyarán megrendezendő online találkozók célja az, hogy a csoportok tagjai a pandémiás helyzetben is együtt tudjanak működni, megkezdhessék a közös munka előkészítését. A júniusban és augusztusban megrendezésre kerülő online találkozók segítségével a résztvevők behatóbban megismerhetik a projekt céljait és tevékenységeit, közös célokat fogalmazhatnak meg, tisztázhatják a projekttel kapcsolatos félelmeiket, elvárásaikat, kérdéseket tehetnek fel a projekt megvalósítással kapcsolatban. Az online találkozók során a mentoroknak is lehetőségük van felmérni  az online csoportfoglalkozások során a résztvevők motivációit, elvárásait, szükségleteit, így az októbertől megvalósuló személyes találkozók alkalmával a résztvevők képességeihez és szükségleteihez igazítva tervezhetik meg a mentorálási alkalmak kereteit, hatékonyabban tudják majd támogatni a részvevőket a közös tanulási folyamatban.

A most megrendezett online találkozón a mentorok röviden bemutatkoztak, majd nevük említésével bemutatták a csoportjukba tartozó résztvevőket. A részletes bemutatkozásra egy interaktív, online felületen volt lehetőség a résztvevők számára, ahová még a találkozó előtt feltöltötték bemutatkozásaikat és egy általuk tetszőlegesen választott képet. A kiscsoportos feladatok során nemzeti és vegyes csoportokban dolgoztak együtt a résztvevők. Egy rövid programösszefoglaló segítségével gyűjtötték össze, hogy milyen kérdéseik merülnek fel a projekt céljával, tevékenységeivel kapcsolatban, illetve milyen elvárások fogalmazódtak meg bennük a programmal kapcsolatban. A csoportok által megfogalmazott, majd általuk kiválasztott három legfontosabb kérdést a projekt megvalósítói megválaszolták a résztvevők számára. A résztvevők kis csoportokban, mozgáskorlátozott személyekkel készült videók segítségével reflektáltak a mozgáskorlátozottsággal kapcsolatban olyan központi problémákra, mint a sztereotípiák, előítéletek, diszkrimináció, túlsegítés, az akadálymentes környezet hiánya. Elmondhatták ezzel kapcsolatos véleményeiket, megoszthatták saját élményeiket. A program végén nemzeti kiscsoportokban fogalmazta meg a tizennyolc leendő kortárs segítő reflexióit a találkozóval kapcsolatban, amit prezentáltak a mentorok felé.