Isten szolgája Esterházy János emlékhelyei előtt tisztelgünk

A Szövetség a Közös Célokért társulás és tagszervezetei 2021. március 8-án Esterházy János halálának 64. évfordulója alkalmából a mártírpolitikus felvidéki emlékhelyei előtt hajtottak fejet.

Isten szolgája Esterházy János 1901. március 14-én született Nyitraújlakon. Hosszú évekig tartó börtönkálvária után, 1957. március 8-án, a szentség jegyében halt mártírhalált a morvaországi Mírov börtönében. Esterházy János szolgálata, mártíromsága lelki iránytűként szolgál a felvidéki és az egyetemes magyarság, illetve minden más nemzet fiai számára is.

Pozsony, Somorja

Dunaszerdahely

Nagymegyer

Martos

Gubík László, a Szövetség a Közös Célokért társulás elnöke, az Esterházy Akadémia igazgatója Martoson helyezte el a megemlékezés virágait (Fotó: Jancsó Sándor/Felvidék.ma)

Komárom

Pered

Esterházy János peredi emlékművénél a SZAKC tagszervezete, a Mátyusföldi Nagycsaládos Egyesület elnöke, Pásztor Csaba és családja rótta le tiszteletét a mártírpolitikus halálának alkalmából.

Érsekújvár, Léva, Ipolyság

Szőgyén, Losonc

Rimaszombat

A Szövetség a Közös Célokért Rimaszombati Területi Irodája és a Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári Társulás nevében Pósa Homoly Erzsó helyezte el a megemlékezés virágát. A 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat székházán elhelyezett Esterházy-emléktáblánál a cserkészek nevében Pataky Sándor András koszorúzott.

Királyhelmec

A királyhelmeci Bodrogközi Magyar Közösség Háza udvarán található Esterházy-szobornál Leczo Bence, a Felvidék.ma munkatársa helyezte el a megemlékezés koszorúját.

Párkány

Esterházy János halálának évfordulóján, március 8-án Párkányban Retkes János és Dániel Erzsébet helyezte el az emlékezet és tisztelet koszorúját, valamint mécsesét az emlékparkban. A város Sobieski emlékparkjában, 2018. október 7-én a LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás Gróf Esterházy János-emlékkövet állíttatott a mártírhalált halt felvidéki magyar politikusnak.

Az ünnepélyes keretek között felállított emlékművel csatlakoztak mindazon településekhez, civil szervezetekhez, ahol már valamilyen módon jelt hagytak a felvidéki magyarok.

Az emlékkő méltó helyet kapott a lengyel–magyar barátságot szimbolizáló történelmi parkban, ahová a társulás 2008-ban Sobieski bronz lovas szobrát, 2009-ben a lengyel menekültek emlékkövét (a párkányi befogadótábor emlékére), és tíz éve pedig a katyini repülőszerencsétlenségben elhunyt Andrzej Przewozniknak állíttattak emlékkövet (a lovasszobor legnagyobb támogatója).

2019-ben „Sem erőszakkal sem gyűlölettel” címmel szervezett szintén a társulás egy nagyszabású emlékműsort, szentmisével egybekötve. Ezen a megemlékezésen valamennyi magyar szervezet művészeti csoportja fellépett.

Legutóbb pedig 2020. június 4-én egy trianoni emlékkő került a parkba az MKP és több szervezet jóvoltából. Az Esterházy János emlékét is őrző társulás, a LIMES-ANAVUM azóta minden évben tartott egy megemlékezést, de az évenkénti konferenciák témaköre is több alkalommal a felvidéki mártír életművének ismertetése volt.

A régióban az ipolyszalkai templomban, Bényben egy szabadtéri oszlopon örökítették meg Esterházy János emlékét.

***

Az emlékévben tervezett programok (konferenciák, előadások, pályázatok, irodalmi estek, kiállítások, filmbemutatók) a járványhelyzet függvényében nyilvánosan vagy az online térben kerülnek megrendezésre. Az Esterházy János Zarándokközpont, a Pázmaneum Társulás és a Felvidéki Mária Mirjam Rádió felhívásához saját, Isten szolgája Esterházy János életét, mártíriumát felidéző események megrendezésével, vagy az emlékévet meghirdetők által szervezett és ajánlott programok átvételével lehet csatlakozni az info@esterhazyjanos.eu villámpostacímen.

A Szövetség a Közös Célokért társulás az emlékévhez kapcsolódóan Felvidék-szerte könyvbemutatókat és filmvetítő esteket szervez a mártírpolitikusról készült legújabb kiadványok és dokumentumfilmek bemutatásával.

A Felvidék.ma hírportál az eddigi vállalását folytatva minden hónap első szerdáján továbbra is élő adásban közvetíti az Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért felajánlott szentmisét.

Az Esterházy-emlékév központi eseménye a 2021. szeptember 18-án, az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontban Isten szolgája zoboraljai végső nyugalomra helyezésének 4. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi szabadtéri szentmise és a hozzá kapcsolódó lelki programsorozat lesz.

(SZAKC/Felvidék.ma)