Jegyzőkönyv a Szövetség a Közös Célokért 2014-es közgyűléséről

http://craigpauldesign.co.uk/?izi=%D9%83%D9%85-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8&5c7=91 Időpont: 2014. július 12. ربح المال من البلوجات على الإنترنت Helyszín: Martos, Zsittnyan István Kultúrház follow site Résztvevők: Tagszervezetek küldöttei, SZAKC munkatársak – a jelenléti ív szerint

see

follow link A Szövetség a Közös Célokért társulás a II. Martosi Szabadegyetem idején tartotta meg éves közgyűlését. شرمه اعمار للاسهم A közgyűlést Duray Miklós elnök nyitotta meg, bevezető beszédében a társulás alakulásától eltelt időszakot úgy értékelte, hogy a 2001-es megalakuláskor indokolt volt, hogy az öt alapító szervezet konszenzussal döntsön, hiszen az intézmény célja a státustörvényből adódó lehetőségekről szóló tájékoztatás mellett egyéb közösségépítő szervező munka, egyfajta közigazgatási hálózat építése. A SZAKC az indulásától kezdve több feladatot is ellátott, több lábon állt. Tíz évig csak az öt alapító szervezet alkotta a társulást, 2011-ben és 2013-ban kétszeri bővítéssel 17-re nőtt a tagszervezetek száma, ezért javasolja az alapszabály módosítását. További szervezetek felvételével is számolunk az elkövetkező időszakban. follow site Duray Miklós beszámolt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSK) Kárpát Haza Programjáról, mely új lehetőségeket nyit a nemzetpolitikában a hálózatok építésére. A SZAKC szeretne hozzájárulni ehhez, s ezért fontos, hogy megnyílt a társulásban a tagfelvételre a lehetőség. http://1conn.com/?binarforexar=طريقة-بيع-اسهم-الاكتتاب-Ù ÙŠ-البنك-الاهلي Pogány Erzsébet, a SZAKC igazgatója szavazásra bocsájtotta a közgyűlés napirendjét, a meghívóban feltüntetett pontokat:
1.    Beszámoló a SZAKC tevékenységéről a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakban
2.    Beszámoló a SZAKC gazdálkodásáról 2013 évben és 2014 első félévében, a 2014 évi költségvetés elfogadása
3.    Javaslat a SZAKC alapszabályának módosítására
4.    Elnökségi tagok és ellenőrző bizottsági tagok megválasztása
5.    Egyéb

A közgyűlés tagjai a napirendet egyhangú szavazással elfogadták.

http://www.ac-brno.org/?pycka=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8&348=2f 1. Beszámoló a SZAKC tevékenységéről a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakban
Pogány Erzsébet ismertette az írásban elkészített beszámoló fontosabb pontjait.

استراتيجية الفوركس 2. Beszámoló a SZAKC gazdálkodásáról 2013 évben és 2014 első félévében, a 2014 évi költségvetés elfogadása
A beszámolóhoz írásban 5 dokumentumot készített el a SZAKC gazdasági ügyintézője, az előterjesztésben Pogány Erzsébet kiemelte, hogy a SZAKC bevétele minden évben több pályázati forrásból származik, többek közt Európai Uniós programokra.
Balogh Gábor, az Ellenőrző Bizottság tagja beszámolt arról, hogy a bizottság július 4-én ellenőrzést tartott a SZAKC dunaszerdahelyi irodájában, ahol a gazdasági dokumentáció található. A felügyelő bizottság tagjai egyetértettek az alapszabály módosításának szükségességével és felhatalmazták Pogány Erzsébetet, hogy a közgyűlésen számoljon be a szövetség gazdálkodásáról. A jegyzőkönyv szövegét ismertette.

الخيارات الثنائية مقارنة منصة 3. Javaslat a SZAKC alapszabályának módosítására
Duray Miklós, a SZAKC elnöke előterjesztette javaslatát az alapszabály módosítására. Az alapszabály több pontjában javasolt módosítást, többek közt a 17 tagú elnökségről, amely csak akkor határozatképes, ha mind a 17 tag jelen van és a döntést konszenzussal hozzák meg. Továbbá a tagszervezetek által delegált küldöttekből álló közgyűlés csak akkor határozatképes, ha a szervezetenként delegált 3 küldöttből legalább 2 jelen van és konszenzussal hozhatnak csak határozatot. A módosítási javaslat értelmében a SZAKC szervei akkor lennének határozatképesek, ha a tagok több mint fele jelen van, és többségi szavazással hoznák a döntést, kivéve a tag kizárását, amihez kétharmados többség szükséges.
Balogh Gábor elmondta, hogy az Ellenőrző Bizottság is tett több módosító javaslatot, elsősorban a munka könnyítése érdekében.

طريقة المتاجره ب الذهب 4. Elnökségi tagok és ellenőrző bizottsági tagok megválasztása
Pogány Erzsébet ismertette a tagszervezetekkel egyeztetett javaslatot a 17 tagú elnökségre, szervezetenként 1 képviselőre.

http://aitram.pt/?rybish=%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1&298=d8 5. Egyéb

Pék László hozzászólásában elmondta, hogy szerinte nagyon fontos, hogy a Nemzetstratégiai Intézet által meghirdetett Kárpát Haza Programban Felvidék is kellő súllyal vegyen részt, de a szakmaiságra ügyelni kell. Például a szórványprogram vagy  a kis iskolák ügyében nem lehet azonos megoldás Erdélyben és Felvidéken. A szakképzés terén is fontos az egyeztetés a szakmai szervezetekkel.
Ladányi Lajos alelnök: A Zoboralja Közhasznú Társasság nevében szívesen vállalják Alsóbodokon a következő közgyűlés megrendezését.

source url Határozatok elfogadása
A határozatokra vonatkozó javaslatot Pogány Erzsébet, a SZAKC igazgatója ismertette és tette fel szavazásra.

استراتيجية العلاقة الخيارات الثنائية A Szövetség a Közös Célokért társulás 2014. július 12-i közgyűlése az alábbi határozatot fogadta el egyhangú szavazással:

Jóváhagyja
a társulás tevékenységéről előterjesztett beszámolót
a 2013 évi és 2014 félévi gazdálkodásról szóló beszámolót
a 2014 évi költségvetést.

Jóváhagyja
a Szövetség a Közös Célokért társulás alapszabályának módosítására tett javaslatokat, az írásban előterjesztett javaslat szerint.

Megválasztotta
a Szövetség a Közös Célokért Elnökségének tagjait:
Csemadok – Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szervezet képviselője Bárdos Gyula;
Magyar Közösség Pártjának képviselője Duray Miklós;
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének képviselője Mézes Rudolf;
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének képviselője Jókai Tibor;
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség képviselője Csémi Szilárd;
Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás képviselője Knirs Imre;
LIMES – ANAVUM  Regionális Honismereti Társulás képviselője Dániel Erzsébet;
Rákóczi Baráti Körének képviselője Pásztor István;
Zoboralja Közhasznú Társulás képviselője Ladányi Lajos;
Cservenka Alapítvány képviselője Cservenka János;
Kárpátia Sport polgári társulás képviselője Pallag György;
Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületének képviselője Pásztor Csaba;
Palóc Társaság képviselője Z. Urbán Aladár;
Pro Kalondiensis Polgári Társulás képviselője Papp Sándor;
Reviczky Társulás képviselője Wirth Jenő;
Budapesti Széchenyi Társaság képviselője Rubovszky András;
Via Nova ICS képviselője Gubík László.

a Szövetség a Közös Célokért Ellenőrző Bizottságának tagjait:
Balogh Gábor, a Csemadok részéről,
Szetyinszky Veronika az SZMPSZ részéről (elnök),
Baranyai Anna Ilonát (Limes Anavum) részéről.

A közgyűlés javaslatot tett a tisztségviselőkre Duray Miklós elnök, az alelnökök Ladányi Lajos és Mézes Rudolf személyében. A tisztségeket az első elnökségi ülésen választják meg, illetve erősítik meg pozíciójukban.

Martos, 2014. július 12.

http://theshopsonelpaseo.com/?syzen=%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3&1ad=69

http://theiu.org/?alisa=%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84&3d0=b3  

http://wilsonrelocation.com/?q=%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA