SZÜLŐFÖLDI FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYOK TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓL - ÖSZTÖNDÍJ

follow url Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet ösztöndíjra a szülőföldi felsőoktatási tanulmányok támogatása céljából a 2017/2018-as tanévben külhoni felsőoktatási mester vagy doktori képzésben részt vevő szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

الخيارات الثنائية وظائف المبيعات A jelen pályázaton szétosztható tanulmányi támogatások tervezett keretösszege 30.000.000,- forint.

الخيارات الثنائية النخبة تاجر خبراء الخيارات الثنائية البلاتين Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú, szlovákiai állandó lakcímmel rendelkező, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló személy, aki a 2017/2018-as tanévben

http://wilsonrelocation.com/?q=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9 szülőföldi (szlovákiai vagy csehországi) állami felsőoktatási intézményben mesterképzésben nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy

http://stevensgroup.org/?alibaba=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9&bab=48 szülőföldi (szlovákiai vagy csehországi) állami felsőoktatási intézményben egységes, osztatlan (egyetemi szintű) képzésben nappali vagy levelező tagozaton a képzési idő utolsó vagy utolsó előtti tanévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik vagy

http://parts.powercut.co.uk/?risep=%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2017&7ab=59 szülőföldi (szlovákiai vagy csehországi) állami felsőoktatási intézményben doktori (PhD/DLA) képzésben nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, illetve a doktori téma elfogadásáról szóló igazolással alátámaszthatóan a doktori cím megszerzésére irányuló tevékenységet folytat.

see go to link A pályázásból kizáró általános feltételek:

أستفسار عن اسهم اسمنت نجران Nem pályázhatnak a Magyarországon hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek.

http://www.livingwithdragons.com/?printers=%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&549=6e Nem pályázhatnak a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek.

Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.

Nem pályázhatnak a nem szlovákiai vagy csehországi állami felsőoktatási intézményekben mesteri, vagy egységes (osztatlan), vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók.

Nem részesülhetnek támogatásban azok, akik a 2017/2018-as tanév időtartamára EMMI és az ELTE más közös pályázata alapján ösztöndíjban vagy tanulmányi támogatásban  – a 2017/2018-as tanév őszi vagy tavaszi félévére vonatkozó magyarországi részképzős ösztöndíjban részesülők kivételével – részesülnek, valamint más nemzetközi (vagy ún. kétoldalú államközi) egyezményen alapuló ösztöndíjban részesülő személyek.

Nem pályázhatnak a tudományos fokozattal (PhD/DLA) már rendelkező személyek.

http://whitegoldimages.co.uk/?kowtovnosti=%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85&bc7=e1 Pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

programmerare arbeta hemifrån Mester (MA/MSc) képzés támogatása

Azon személyek pályázhatnak, akik szülőföldi vagy csehországi felsőoktatási intézmény nappali vagy levelező tagozatán mesterképzésben vagy osztatlan, mesterfokozatot nyújtó (egyetemi szintű) képzésben a képzés utolsó vagy utolsó előtti évében vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. A tanulmányi támogatást mind a nappali, mind a levelező tagozatos mester képzés esetén a felsőoktatási intézmény által előírt képzési idő alatt lehetséges pályázni. Az osztatlan, mesterfokozatot nyújtó (egyetemi szintű) képzés nappali vagy levelező tagozatos hallgatói számára a képzési idejük utolsó vagy utolsó előtti évében lehetséges a tanulmányi támogatás megpályázása.

Az ösztöndíj a 2017/2018-as tanév 10 hónapjára szól. Az ösztöndíj havi összege személyenként 30.000,- Ft/hó, azaz havi harmincezer forint (összesen 300.000,- Ft/tanév, azaz háromszázezer forint a tanév egészére).

الخيارات الثنائية أمثلة التداول Doktori (PhD/DLA) képzés támogatása

Azon személyek pályázhatnak, akik szülőföldi vagy csehországi tudományos fokozat (PhD) megszerzésére felkészítő, egyetemi szintű posztgraduális képzésben, illetve művészeti területen a tudományos fokozatnak megfelelő művészeti fokozat (DLA) megszerzésére felkészítő, egyetemi szintű posztgraduális képzésben nappali vagy levelező tagozatos hallgatóként vesznek részt, illetve akik a doktori téma elfogadásáról szóló igazolással alátámaszthatóan a doktori cím megszerzésére irányuló tevékenységet folytatnak. A tanulmányi támogatást mind a nappali, mind a levelező tagozatos doktori képzés esetén a doktori iskola által előírt képzési idő alatt lehetséges pályázni.

A pályázatok elbírálásánál a doktori képzésre jelentkezésnél figyelembe vett bejutási átlagot, vagy ennek hiányában a mesterképzésük (mester szintű képzésük) utolsó 2 lezárt félévének átlagát kell figyelembe venni.

A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a levelező tagozatos doktori képzésben résztvevő hallgatók.

Az ösztöndíj a 2017/2018-as tanév 10 hónapjára szól. Az ösztöndíj havi összege személyenként 50.000,- Ft/hó, azaz havi ötvenezer forint (összesen 500.000,- Ft/tanév, azaz ötszázezer forint a tanév egészére).

http://www.tyromar.at/?yuwlja=%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89&286=d2 A pályázatok beadásának módja és határideje:

Pályázni a martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon

Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot (file) készít;

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a megadott határidőig a megjelölt elérhetőségen.

 A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje:

  http://theshopsonelpaseo.com/?syzen=%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8&d10=c7 - 2018. január 15., 23.59 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása   és

http://asect.org.uk/?ilyminaciya=%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D9%86%D8%AA&58e=4e   go to link - 2018. január 16., 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú dokumentumok személyes vagy postai úton történő beérkezése

 A pályázat papír alapú dokumentumait személyesen vagy postai úton, ajánlott küldeményként kérjük eljuttatni az alábbi címre:

 

Združenie za spoločné ciele - Szövetség a Közös Célokért

945 01 Révkomárom, Kossuth tér 3.

945 01 Komárno, Nám. Kossutha 3. P.O.Box 48

 

Pályázni a https://martonaron.elte.hu/ honlapon elérhető online űrlap kitöltésével lehetséges. http://martonaronurlap.elte.hu/index.php

 A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 10 Euro összegű pályázati díjat kell az alábbi folyószámlaszámra banki átutalással befizetni:

Számlatulajdonos neve:  SZAKC-ZZSC

Számlaszám: 8841584/5200, OTP Banka Slovensko a.s.

IBAN: SK12 5200 0000 0000 0884 1584 

BIC/SWIFT: OTPVSKBX

 

Minden további fontos információt elolvashatnak a pályázati kiírásban ITT, az elbírálási és pontrendszert megtalálják ITT