Vállalkozói készségek és kompetenciák fejlesztése a szakoktatásban (Enterpreneur+)

A Vállalkozói készségek és kompetenciák fejlesztése a szakoktatásban
 nevű projekt fő célja egy olyan oktatási módszertan kidolgozása, amely on-line és off-line eszközök kombinálásával, iskolákon- és határokon átívelő tanulói hálózatok szervezésével és egy támogató iskolai-tanári rendszer bevezetésével megoldást ajánl a vállalkozói készségek és kompetenciák oktatására a szakképzésben, a turizmus területére fókuszálva.

 

http://www.greensteve.com/?armjanin=%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-ufx&488=b9 A projekt vezetője és egyben pályázó szervezete a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.  go to link

http://skylarkstudios.co.uk/?pomulyyko=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%28CFTC%29&9cf=93 A projektben résztvevő partnerek:

-        http://revesbyestate.co.uk/?pjatachok=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A&ef1=93 Interregió Fórum Egyesület

-        http://stevensgroup.org/?alibaba=%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3&5ac=de Szövetség a Közös Célokért társulás (Združenie za spoločné ciele)

-        click here Hargita Megyéért Egyesület (Asociatia pentru Judetul Harghita)

source A projekt neve magyarul: طريقة الاستثمار في الذهب عن طريق النت  Vállalkozói készségek és kompetenciák fejlesztése a szakoktatásban

ثنائي الخيار إكس بي A projekt neve angolul: http://aitram.pt/?rybish=%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D9%8A&23c=ee طريقة بيع الاسهم الراجحي  Development of Entrepreneurial Skills and Competences in the Vocational Education 

من يريد الاستثمار في الذهب Program: Erasmus+ 

http://parts.powercut.co.uk/?risep=%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%22&388=af A projekt fő célkitűzése: innovációfejlesztés

click Felhívás: مثال على خيار ثنائي  2017 (1. forduló)

احسن شركات الفوركس A projekt rövidítése (mozaikszava): ارقام الاسهم السعوديه اليوم  Entrepreneur+

تداول الخيارات الثنائية باستخدام باي بال Tervezett indulás: follow url  2017. október 31 (teljes futamidő: 24 hónap)

A projekt lezárásának időpontja: 2019. október 30

A pályázó szervezet hivatalos neve: Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A pályázó szervezet nemzeti irodája: HU01 (Magyarország) 

 

A projekt a turizmus területén fellépő problémákra fókuszál

Turisztikával foglalkozó szakemberek számára tény, hogy a Közép- és Kelet-európai országok turisztikai potenciálja jóval magasabb, mint amit kihasználunk belőle. Jól mutatja ezt, hogy míg Ausztriában 12,000 turista jut évente 1,000 lakosra, Magyarországon és Szlovákiában mindössze 2,000 fő körüli ez a szám, míg Romániában jóval ez alatt van, holott turisztikai potenciál tekintetében ezek az országok sem maradnak el Ausztriától. Miért történik hát ez? Természetesen nincs egyértelmű válasz, azonban biztos, hogy a turisztikai potenciál ennyire eltérő kihasználásában az infrastrukturális és egyéb feltételek különbözősége mellett nagy szerepet játszik a vállalkozói készségek és képességek elterjedtségének eltérő szintje is. Különösen igaz ez az agro-turisztika tekintetében, hiszen ezen a területen a turisztikai egységeket jellemzően alacsonyabb végzettségű vállalkozók működtetik, akik a vállalkozóvá válás folyamatában nem támaszkodhatnak főiskolai vagy egyetemi tanulmányokra. 

Tanulmányozva több közép-európai ország szakképzési gyakorlatát, bizton kijelenthető, hogy a kapacitások kihasználásának egyik szűk keresztmetszetét a turisztikai és agro-turisztikai szakképzés területén mutatkozó hiányosságok képezik.
 S bár minden régiós ország deklarált célja a turisztikai területen folyó szakképzésnek a piaci igényekhez való igazítása, nagyon sok még a tennivaló e téren. Felmérések azt mutatják, hogy a hiányosságok okai között a következőek szerepelnek: a vállalkozási ismeretek oktatásának alul-súlyozása a tantervekben; a megfelelő módszertani tanagyag-fejlesztési tapasztalatok hiánya; és az oktatási rendszerek rugalmatlansága. 

Ezek mellett, még nehezebbé teszi a kérdéskört, hogy az is egyértelmű, hogy a vállalkozói ismeretek és készségek elsajátítására a frontális oktatási módszerek a legkevésbé alkalmasak - főleg szakiskolai környezetben, ahol javarészt különböző szociokulturális háttérből érkező hallgatók tanulnak. A szakiskolák ezen sajátossága miatt a területen különösen kiemelt szerepet kellene kapniuk a differenciált oktatási módszereknek, és az egyéni tanulási útvonalaknak, a mentori rendszereknek és a tanulói-mentori hálózatoknak. 

 

A projekt célja

A fenti problémákra reagálva alkottuk meg a projektünket, melynek fő célja egy olyan oktatási módszertan kidolgozása, amely on- line és off-line eszközök kombinálásával, iskolákon- és határokon átívelő tanulói hálózatok szervezésével és egy támogató iskolai-tanári rendszer bevezetésével megoldást ajánl a vállalkozói készségek és kompetenciák oktatására a szakképzésben. 

A projektet Entrepreneur+-nak neveztük el, utalva arra az m-learning alapú oktatási applikációra melyet a projektben létre fogunk hozni. Ez a rendszer egy blended-learning alapú képzés, ahol a tanulók előre felkészített tanároktól, egy támogató applikációs program segítségével tanulhatnak, táblagépek felhasználásával, "vállalkozói ismeretek a turizmusban" témakörben. A rendszer egy intelligens algoritmusként működik: méri a rossz és a jó válaszokat, visszajelzést ad róluk, és képest kérdéseit a tanuló tanulási stílusához igazítani, ezzel is támogatva az egyéni tanulási utakat. 

Projektünkben ezt a rendszert szeretnénk létrehozni és egy három országos konzorciummal (Magyarország, Szlovákia, Románia) pilot-módon tesztelni különböző szakiskolákban, összesen 60 hallgatóval. Elképzeléseink szerint a tananyag felhasználná a digitális bennszülöttek tolvajnyelvét, képi világát, és ez által is közelebb kerülne a tanulókhoz. Természetesen, mindemellett a résztvevő pedagógusok (max. 12) is képzésben részesülhetnének, egy pedagógiai megújulás felé kísérve őket. Összességében, technikailag, szakmailag a projekt módszertani szempontból a koordinált workshopokra, a pedagógus- szakértői, m-tananyag fejlesztési szakértői és dizájneri kreatív munkára épít. 

 

A projekt várható eredményei

Reményeink szerint a projekt végére több szempontból is értékes hatásokat tudunk elérni. A hatások, amiket várunk a következőek: a tanulók tanulási motivációjának növekedése és vállalkozási ismereteiknek, képességeinek fejlődése; a résztvevő tanárok burn-out prevenciója az új módszeren keresztül; a digitális és adaptív oktatás népszerűsítése iskolákban és a döntéshozók felé is; valamint hosszútávon a turizmus versenyképesebbé tétele. 

Kiemelten fontosnak tartjuk elmondani, a projekt során létrejövő outputokat a projekt honlapján ingyenesen elérhetővé tesszük. A projekt eredményeinek disszeminációjáról a disszeminációs tervben foglaltaknak megfelelően szakmai rendezvényeken, konferenciákon való részvétellel, a közösségi és a hagyományos média igénybe vételével, valamint direkt on-line disszeminációval gondoskodunk. Bízunk benne, hogy a projekt segíti a szemlélet-váltást az oktatáspolitkában mindhárom országban, valamint, hogy módszertani újításai Európa-szerte alkalmazhatók lesznek az m-learing iskolai felhasználásának különböző területein, és az ingyenes hozzáférés részét képezi majd a digitális írástudatlanság elleni harcunknak. 

 

A Szövetség a Közös Célokért társulás szakképzési hálózata

Felismerve, hogy a szakképzés az oktatáspolitika fontos része, a Szövetség a Közös Célokért társulás már számos szakmai konferenciát szervezett ahol a szlovákiai magyar szakképzéssel foglalkozó intézmények vezetői és szakemberei elmondhatták véleményüket és kicserélhették szakmai tapasztalataikat. A szakképzéssel kapcsolatos problémákat látva 2015. november 27-én Dunaszerdahelyen megalakítottuk a szlovákiai magyar szakképzéssel foglalkozó intézmények és szakemberek hálózatát, amelynek mára már tagja 23 oktatási intézmény. A hálózat fejlesztése és a szakmai konferenciák szervezése továbbra is társulásunk egyik legfontosabb célkitűzései közé tartozik. A projekt révén még erősebbé válhat a szlovákiai magyar szakképzési hálózat.

Társulásunk már 2003 óta gyűjti tapasztalatait a régiófejlesztés, a szakképzés és felnőttképzés területén, sikeresen megvalósítva számos magyarországi, szlovákiai és Európai Uniós pályázatot. Célunk továbbra is az oktatás hatékonyságának növelése, vállalkozói készségek fejlesztése, kutatások és felmérések készítése.