Adatlapok letöltése

A Magyar igazolvány kérelmezéséhez szükséges:
– egy darab 3,2 x 4,5 cm-es igazolványfénykép, – csak a 3 hónapnál nem régebbi, igazolványképeket fogadunk el ügyintézésre, amelyet fényképész készített!
– személyazonosító okirat : felnőttek esetében – személyazonossági igazolvány; a 15. életévüket be nem töltött személyek esetében születési anyakönyvi kivonat
– a kitöltött kérelmek- adatlap, a nyilatkozat és a meghatalmazás.

A magyar igazolvány elkészülési ideje 2-3 hónap!
Amennyiben gondja támadna a kérelem kitöltésével, forduljon bizalommal irodánk munkatársaihoz, vagy a kitöltésben segédkező személyekhez!

Figyelem!
A magyar igazolványok érvényességi ideje határozatlanra minősült. Továbbra is használhatók, utazni lehet annak ellenére, hogy lejárt az érvényességük.

ÚJ MAGYAR IGAZOLVÁNYHOZ:
Kérjük mindhárom kérelmet kitölteni, valamint az aláírásnál ügyelni az alábbiakra: az aláírás magyarul, teljes névvel olvashatóan szerepeljen mindhárom dokumentumon. A szignó jel nem minősül aláírásnak!!

1. Adatlap Magyar igazolvány kérelmezéséhez PDF formátumban
2. Nyilatkozat – A Szlovák Köztársaság 122/2013-as számú a személyes adatok védelméről szóló törvénye értelmében kitölthető űrlap PDF formátumban
3. Meghatalmazás Magyar igazolvány cseréjéhez / pótlásához és átvételéhez PDF formátumban
(15. életévüket be nem töltött személyek esetében a szülő adatait kérjük feltüntetni)

PÓTFÜZET IGÉNYLÉSÉHEZ:
Ammennyiben az igazolványában beteltek a kedvezményre jogosító helyek kérjük igényeljen pótfüzetet az alábbiak szerint: 3 oldalas kitölthető űrlap DOC formátumban

ADATVÁLTOZÁS
Ammennyiben az igazolványa elveszett, névváltozás törnént, kérjük ezeket töltse ki:
Adatlap Adatváltozási kérelemhez PDF formátumban
Meghatalmazás 
Magyar igazolvány cseréjéhez / pótlásához és átvételéhez PDF formátumban

DIÁK – ÉS PEDAGÓGUSIGAZOLVÁNY :
A diákkedvezmény igényléséhez szükséges a kitöltött kérelem, a meghatalmazás, valamint az adott tanévre szóló magyar nyelvű jogviszony igazolás a tanintézettől, ami a kérelmező nevére van kitöltve.
A pedagógus kedvezményt igénylők a kitöltött kérelem és meghatalmazás mellett be kell hogy mutassák a pedagógus végzettséget igazoló okiratukat (oklevél, vagy szakirányú érettségi bizonyítvány), illetve az adott tanévre szóló, a kérelmező nevére kitöltött munkahelyi igazolást.

Igénylőlap diák– és pedagógusigazolvány kiállítására és érvényességének meghosszabbítására PDF formátumban
Meghatalmazás
diák- és pedagógusigazolvány, átvételére ITT: PDF formátumban

MAGYAR HOZZÁTARTOZÓI IGAZOLVÁNYOK
A Magyar hozzátartozói igazolvány kérelmezéséhez szükséges: egy darab 3,5 x 4,5 cm-es igazolványfénykép, személyazonosító okirat (15. életévüket be nem töltött személyek esetében születési anyakönyvi kivonat), a házassági anyakönyvi kivonat és a kitöltött kérelem, meghatalmazással.

Adatlap Magyar hozzátartozói igazolvány kérelmezéséhez PDF formátumban
Meghatalmazás – Magyar igazolvány / Magyar hozzátartozói igazolvány – igényléséhez / cseréjéhez / pótlásához PDF formátumban