Megjelent a fiatal oktatói ösztöndíj határon túliak számára

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra a 2016/2017-es tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató román vagy szerb vagy szlovák vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrás Minisztériuma(a továbbiakban: EMMI) az Eötvös Lóránd Tudományegyetemmel (a továbbiakban: ELTE) együttműködve dolgozta ki, a pályázatot a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, a Szabadkai CMH Iroda, a Beregszászi Agora Információs Központ és az ELTE lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Pályázhat minden olyan, 2016. július 1. napján a 38. életévét (a szlovák állampolgárságú pályázók esetében a 40. életévét) be nem töltött

 • román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2016/2017-es tanévben valamely romániai államilag akkreditált felsőoktatási intézményben az alap-, egységes (osztatlan) és mesterképzési szinteken a gazdasági (közgazdaságtan, pénzügy, könyvelés, gazdasági informatika, kereskedelem, menedzsment, marketing), az informatikai, a műszaki (számítástechnika, vegyészmérnök, építőmérnök, villamosmérnök, anyagmérnök, gépészmérnök, környezetmérnök, rendszermérnök, mérnöki menedzsment, villamosmérnök, élelmiszer-ipari mérnök, mechatronika, alkalmazott mérnöki tudományok, kertészmérnök, biotechnológiák) az orvos és gyógyszerészeti, a filológia, jogtudomány, szociológia, földtudományok tudományterületek valamelyikén; vagy
 • szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2016/2017-es tanévben valamely szlovákiai állami felsőoktatási intézményben; vagy
 • szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2016/2017-es tanévben valamely szerbiai állami felsőoktatási intézményben; vagy
 • ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2016/2017-es tanévben valamely Ukrajna Kárpátalja Közigazgatási Területen („Zakarpatszka oblaszty”) működő, Ukrajnában III.-VI. szintű akkreditált státuszú felsőoktatási intézményben

főállású oktatóként (munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel) dolgozik* és
– órarend szerinti oktatói tevékenységet folytat magyar nyelven is, és/vagy
– órarenden kívüli rendszeres oktatói tevékenységet (konzultációt, tutoriális vagy szaknyelvi képzést) végez magyar nyelven olyan képzésben (szakon), ahol a tanévben órarend szerint nincs magyar nyelvű oktatás**; és
– nem esik a pályázásból kizáró feltételek hatálya alá.

* szlovák állampolgárságúak esetén: főállású oktatóként, vagy kutatóként (munkaviszonyban) dolgozik
**szlovák állampolgárságúak esetén: órarenden kívüli rendszeres dokumentálható oktatói tevékenységet végez főállású oktatóként  vagy kutatóként (konzultációt, tutoriális vagy szaknyelvi képzést) magyar nyelven olyan egyetemen és olyan képzésben (szakon), ahol a tanévben órarend szerint nincs magyar nyelvű oktatás.

Figyelem! A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!

A pályázásból kizáró feltételek:

 • Nem pályázhatnak a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek.
 • Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a pályázat benyújtásakor még nem vettek részt a doktori (PhD/ DLA vagy azzal egyenértékű) képzésben (azaz beiratkozott doktorandusz hallgatóként még meg sem kezdték a doktori képzést).
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik csak a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli kihelyezett képzésében folytatnak a fenti feltéteknek megfelelő oktatási tevékenységet.
 • Nem pályázhatnak a Magyarországon államilag támogatott doktori képzésben résztvevő személyek.
 • Nem részesülhetnek ösztöndíjban azok, akik a 2016/2017-es tanév időtartamára az EMMI és az ELTE más közös pályázata alapján ún. miniszteri ösztöndíjban vagy a szülőföldi mester (magiszteri, specialista) vagy doktori képzésükre tanulmányi támogatásban részesülnek, valamint más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami ösztöndíjban, támogatásban részesülő személyek.
 • Nem pályázhatnak az ösztöndíjra azok a román állampolgárságú fiatal oktatók, akik jelen pályázati kiírást megelőző időszakban években kétszer vagy annál többször részesültek az EMMI és a Balassi Intézet által kiírt pályázatokon a fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjban.

Az ösztöndíj a 2016/2017-es tanév 10 hónapjára szól. A támogatás havi összege személyenként 50.000,- Ft/hó, azaz ötvenezer forint (összesen 500.000-Ft/tanév, azaz ötszázezer forint a tanév egészére). 

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2017. január 20., közép-európai idő /CET/ szerint 12.00 óra (Romániában és Ukrajnában helyi idő szerint 13.00 óra)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a határidő minden esetben a beérkezés időpontját jelenti, valamint arra, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

A határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányosan benyújtott pályázatokat a lebonyolító, valamint a pályázatokat elbíráló Értékelő Bizottság nem veszi figyelembe, azok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek!

A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Združenie za spoločné ciele- Szövetség a Közzös Célokért
945 01 Komárno, nám. Kossutha 3 P.O.BOX 48 (
945 01 Révkomárom, Kossuth tér 3.)

Tel.: +421-908-116-931

E-mail: komarom@szakc.sk

web: www.szakc.sk

Az érdeklődők régiónak megfelelően a fenti címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást az ösztöndíjpályázatról, a pályázati adatlapról, a pályázati jelentkezésről valamint a szerződésről.

2016. december 24. – 2017. január 8. között zárva tart!

További pályázati információk: 

A pályázati kiírás letölthető » ITT«

A pályázati adatlap letölthető » ITT«

A publikációs melléklet letölthető » ITT«